سینمای جهان » چشم‌انداز


ارزیابی کامل فیلم‌ها

چگونه فیلم ببینیم - ۶۸

رویکرد‌ چندگانه

چگونه فیلم ببینیم - 67

نقد روان‌شناسانه

چگونه فیلم ببینیم - 66

فيلم به عنوان بيان سياسي

چگونه فيلم ببينيم - 65

فیلم به عنوان رویکردی بشردوستانه

چگونه فیلم ببینیم - 64

کارگردان- مؤلف

چگونه فیلم ببینیم - 63

رابطه متقابل هالیوود و پلیس به کجا می‌رود؟

پلیس‌های واقعی را نشان دهید!

کیکاوس زیاری

فیلم به عنوان دستاورد تکنیکی

چگونه فیلم ببینیم - 62

سطح بلند پروازی سینما

چگونه فیلم ببینیم - 61

تحلیل کلّیت فیلم

چهگونه فیلم ببینیم - 60

شاهپور عظیمی

تکلیف تماشاگران در دوران پسا کرونا

رابطه متقابل سینما و کرونا

کیکاوس زیاری

تحلیل سبک کارگردان‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 59

ساختار روایی در سبک کارگردان

چگونه فیلم ببینیم - 57

صدا، موسیقی و صحنه‌پردازی

چگونه فیلم ببینیم - 56

تدوین به مثابه سبک

چگونه فیلم ببینیم - 55

فیلم تازه اسکورسیزی آماده تولید

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه: سارا مهرابی

نقش فیلم‌بردار در سبك كارگردان‌

چگونه فیلم ببینیم - 54

جهان‌بینی كارگردان‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 53

سبک کارگردان‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 52

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: