نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 20% تخفیف (۲٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 30% تخفیف (۱٫۹۶۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 30% تخفیف (۱٫۹۶۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 15% تخفیف (۲٫۳۸۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی و با 10% تخفیف (۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست 1000000 تومان + 224 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست 700 هزار تومان + 224 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۹٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی 540 هزار تومان + 224 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۷٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.