نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 20% تخفیف (۳٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 30% تخفیف (۲٫۷۳۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 30% تخفیف (۲٫۷۳۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 15% تخفیف (۳٫۳۲۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی و با 10% تخفیف (۳٫۵۱۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست یک میلیون و 300 تومان + 312 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست یک میلیون و شصت و شش هزار تومان + 312 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی 832 هزار تومان + 312 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.