سینمای جهان » چشم‌انداز


جهان‌بینی كارگردان‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 53

سبک کارگردان‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 52

بازيگران: همكاران خلاق

چگونه فيلم ببينيم - 51

بازيگران مكمل

چگونه فيلم ببينيم - 50

بنی آدم اعضای یکدیگرند...

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه: سارا مهرابی

سرنوشت نقش و بازیگر

چگونه فیلم ببینیم - 49

انتخاب بازيگران

چگونه فيلم ببينيم - 48

انواع بازيگری

چگونه فیلم ببینیم - 47

رونق دوباره‌ی درایوین سینماها

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه: سارا مهرابی

جنگل بدون مرز

سریال‌هایی برای تماشا

هومن جعفری

چگونه فیلم ببینیم - ۴۴

موسیقی الكترونیك

کرونای ضد سینما!

تاثیر ویروس مرگبار جدید بر سینما

کیکاوس زیاری

موسیقی متن و واكنش تماشاگران

چگونه فیلم ببینیم - 43

فیلم‌توریسم

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

فضاسازی موسیقی

چگونه فیلم ببینیم - 42

تأثیرات عاطفی موسیقی فیلم

چگونه فیلم ببینیم - 41

و جایزه اسکار می‌رسد به...

پیش‌بینی نیویورک تایمز از برندگان اسکار 2020

ترجمه سارا مهرابی

بازتاب تغییرات اقلیمی در سینما

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

صدای راوی قدرتمند

چگونه فیلم ببینیم - 40

استفاده از صدا در بافت و زمان

چگونه فیلم ببینیم - 39

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: