نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 10% تخفیف (۱٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 25% تخفیف (۸۹۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 15% تخفیف (۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 10% تخفیف (۱٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی (۱٫۱۹۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست 620 هزار تومان + 107 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۷٫۲۷۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست 423 هزار تومان + 107 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی 300 هزار تومان + 107 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۴٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۳۸۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.