نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 20% تخفیف (۱٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 30% تخفیف (۱٫۴۳۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 30% تخفیف (۱٫۴۳۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 15% تخفیف (۱٫۷۴۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی و با 10% تخفیف (۱٫۸۴۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست 620 هزار تومان + 164 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۷٫۸۴۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست 423 هزار تومان + 164 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۵٫۸۷۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی 300 هزار تومان + 164 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۴٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۳۸۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.