سینمای جهان » گفت‌وگو


خانواده کانون محبت و تنش است

گفت‌وگوی اختصاصی با هیروکازو کورئیدا درباره «حقیقت»

علی موسوی

استعاره‌ای درباره تمام دنیا و نه فقط فلسطین

گفت‌و‌گو با الیا سلیمان

کیکاوس زیاری

شرم، ابزار قدرتمندی است

گفت‌وگوی ایندیپندنت با جسیکا چستین

اردوان وزیری

نسخه‌ی کوتاه یک داستان بسیار بلند

گفت‌وگو با بریلانته مندوزا، فیلم‌ساز فیلیپینی

کیکاوس زیاری

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: